پیدا

برنامه های متنوع در جشن انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

جشن انقلاب در کتابخانه برادران قربانی همزمان با دهه فجر برنامه های مختلفی در کتابخانه برگزار گردید از جمله نشست کتابخوان مسابقه رو مه دیواری و نقاشی آرزو دانش اموزان در قالب نقاشی تزئین کتابخانه ب ایی نمایشگاه کتاب و .....